این روزها ویروس کرونا با نشانه‌های دیگری، شیوع خود را گسترش داده و به نظر می‌رسد در این دوران موضوعی که بیش از هر چیزی به انسان‌‌ها کمک می‌کند، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است.

ادامه مطلب...